აკაციის თაფლი (მაისის თაფლი)

აკაციის თაფლს ხშირად მაისის თაფლსაც ვუწოდებთ აკაციის ყვავილობის პერიოდის (აპრილი-მაისი) და ფუტკრის პირველი ღალიანობის შემდეგ თაფლის მიღების გამო, რაც ხშირად მაისის ბოლოდან ივნისის შუა რიცხვებამდე მთავრდება. გურიაში, რადგან აკაცია ერთ-ერთი ძირითადი თაფლოვანი მცენარეა, რომელიც უხვად იძლევა ამ არეალში ნექტარს, გაზაფხულის, მაისის თაფლის შემადგენლობა ძირითადად უმეტესად აკაციის ნექტარისგან არის მიღებული, ამ პერიოდში ფუტკარი ასევე აგროვებს მანდარინის (ციტრუსების), მდელოს ყვავილების, ხილის და სხვა თაფლოვანი მცენარეების ნექტარს.  აკაციის თაფლი შეფერილობით ღია ფერისაა, ახასიათებს დაკრისტალება.
აკაციის თაფლი მანდარინებით

აკაციის თაფლის შეძენა